Marta Kalbarczyk

Obecnie w trakcie nauki Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Warszawie na kierunku Higiena Stomatologiczna. Ukończyła kurs dla asytsentek stomatologicznych oraz kurs implantologiczny.

Zamierza ukończyć jeszcze wiele kursów.