Leczenie chrapania innowacyjną metodą Pillar®.

Metoda Pillar

Zabieg Pillar wykonywany w przychodni Extradent jest skuteczną metodą pierwszego rzutu w leczeniu zaburzeń oddychania podczas snu, takich jak chrapanie oraz bezdech senny, zwany również O.S.A.

Jego celem jest wywołanie trwałego efektu bez chirurgicznego usuwania lub niszczenia tkanek.

Przepływ powietrza przez nozdrza tylne powoduje niestabilność w tkankach podniebienia miękkiego co z powoduje wibrację tych tkanek. Ta wibracja jest jedną z przyczyn powodujących chrapanie.

W przypadku bezdechu sennego droga powietrza zostaje zablokowana, kiedy tkanka miękka oraz podniebienie zapadają się i blokują drogę powietrza podczas snu.

Podniebienie miękkie odgrywa znaczącą rolę w chrapaniu i bezdechu sennym.

Opatentowany zabieg Pillar, wykonywany w przychodni Extradent, zapewnia prostą i innowacyjną metodę leczenia części podniebienia miękkiego w zaburzeniach oddychania podczas snu bez konieczności stosowania inwazyjnego zabiegu chirurgicznego.

Metoda Pillar polega na usztywnieniu podniebienia miękkiego poprzez wszczepienie w nie trzech – około dwu i pół centymetrowych - implantów. Powoduje to redukcję wibracji powodujących chrapanie oraz zapobiega blokowaniu drogi powietrza przez podniebienie.

Procedura Pillar jest prostym zabiegiem rekomendowanym dla pacjentów z problem chrapania jak i z bezdechem sennym w umiarkowanym stopniu.

Cały zabieg wykonuje się podczas jednej wizyty stosując wyłączenie znieczulenie miejscowe, podczas którego wprowadza się implanty do podniebienia przy minimalnym poczuciu dyskomfortu przez pacjenta.

Czas regeneracji pacjenta po zabiegu jest znacznie krótszy, niż przy innych – bardziej inwazyjnych procedurach.

Większość pacjentów może powrócić do swoich normalnych zwyczajów żywieniowych jeszcze tego samego dnia.

Podczas przepływu powietrza nad podniebieniem efekt usztywnienia spowodowany zabiegiem Pillar zmniejsza wibracje i niedrożność. (tak długo, póki implanty są na miejscu).

Wykonane z materiałów wykorzystywanych od wielu lat w urządzeniach medycznych, implanty Pillar zostały zaprojektowane tak, aby pozostały niewidzialne i nieodczuwalne, oraz nie powinny przeszkadzać podczas połykania czy mówienia.

Korzyści płynące z zabiegu Pillar

Badania wskazują, że wielu ludzi cierpiących z powodu chrapania i bezdechu sennego, cechuje się nadmiernie wiotką częścią podniebienia miękkiego, przyczyniającą się do chrapania.

Implanty Pillar usztywniają podniebienie miękkie, tak jak zastrzały usztywniają i stabilizują skrzydło samolotu.

Ta naturalna reakcja tkanki zwiększa strukturalną integralność podniebienia miękkiego powodując dalszą redukcję wibracji przyczyniających się do chrapania, oraz niedrożności powodującej bezdech senny.

Większość pacjentów szybko zgłasza zauważalne i długotrwałe zmniejszenie chrapania, a pacjenci z bezdechem sennym mogą spostrzec, że ilość przypadków bezdechu zmniejsza się znacząco.