Na podstawie art 15-23 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) każdej osobie przysługują prawa związane z przetwarzaniem ich danych.

Mają Państwo prawo do:

Aby zrealizować którekolwiek z powyższych praw należy złożyć wniosek o wypełnienie przysługującego Państwu prawa.

Wniosek powinien zawierać m.in:

Wniosek można zgłosić w następujący sposób:

W przypadku złożenia wniosku telefonicznie, listownie lub przez e-mail konieczne będzie potwierdzenie tożsamości wnioskującego. Przy zgłoszeniach osobistych pracownik przyjmujący wniosek ma obowiązek potwierdzić tożsamość wnioskującego.

Zgłoszone wnioski będą rozpatrywane niezwłocznie, w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.

Realizacja praw przysługujących wg. RODO jest bezpłatna.

Złożone przez Państwa wnioski podlegają analizie IOD. Na jej podstawie dostaną Państwo odpowiedź dotyczącą realizacji wnioskowanego prawa. Jeżeli w wyniku analizy wniosek okaże się niezasadny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może wystąpić odmowa jego realizacji, lub będzie wskazany termin w którym będzie mógł być on zrealizowany.

Anna Zacheja

Inspektor Ochrony Danych